6 ม.ค. 2020 เวลา 10:25 • ธุรกิจ
งานวิจัยชี้ ผู้สูงอายุชอบซื้อของออนไลน์
มากกว่าชาว Tech-Savvy!
จากงานวิจัย The Truth about Online Consumers โดย KMPG ซึ่งทำการสำรวจพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของผู้บริโภคใน 51 ประเทศ พบว่า
กลุ่มลูกค้าที่เป็น Baby Boomers (คนที่เกิดในปี 1940-1960) มีการซื้อของออนไลน์มากกว่า
ชาวมิลเลนเนียลที่เป็น Tech-Savvy
โดย Baby Boomers มีค่าเฉลี่ยในการซื้อของออนไลน์อยู่ที่ $203 ต่อการซื้อใน 1 ครั้ง
ในขณะที่ Tech-Savvy มีค่าเฉลี่ยการซื้อของออนไลน์อยู่ที่ $173 เท่านั้น
#NEOBYCMMU #โอกาสในสังคมอายุยืน