Blockdit Logo (Mobile)
เดินตามรอยพ่อ...เดินตามรอยธรรม... Ep. 3
✨ ในหลวง กับ หลวงพ่อเกษมเขมโก ✨
🍃 สมัยที่...ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดลูกนิมิต
ที่วัดคะตึกเชียงมั่น อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ นั้น
พระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารและ
พระราชปุจฉาวิสัชนาธรรม กับหลวงพ่อเกษม
เขมโก พระอินทรวิชยาจารย์ และ “พระครูปลัดจันทร์ กตปุญโญ ซึ่งเป็นผู้บันทึกพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมครั้งนี้เอาไว้
🍃 หลวงพ่อเกษม เขมโก หรือ ครูบาเจ้าเกษม เขมโก (นามเดิม เจ้าเกษม ณ ลำปาง) เป็นพระเถระและเกจิอาจารย์
เป็นผู้เคร่งครัดในธุดงควัตร ปลีกวิเวก พุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำปางและชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นพระเถราจารย์ปูชนียบุคคลรูปหนึ่งของประเทศไทย
และมีผู้มีความเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมาก
อีกทั้งท่านยังเป็นเจ้านายในราชวงศ์ทิพย์จักร ที่ออกผนวชอีกด้วย
🍃 พระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมดังกล่าวมีเนื้อหา
ใจความว่า...
ในหลวง : หลวงพ่อประจำอยู่ที่วัดนี้หรือ
หลวงพ่อเกษม : ขอถวายพระพร อาตมาประจำอยู่ที่สุสานไตรลักษณ์
ในหลวง :
อยากไปหาหลวงพ่อเหมือนกัน แต่หาเวลาไม่ค่อยได้ ได้ทราบว่าเข้าพบ
หลวงพ่อยาก
หลวงพ่อเกษม : พระราชาเสด็จไปป่าช้าเป็นการไม่สะดวก เพราะสถานที่ไม่เรียบร้อย อาตมาภาพจึงมารอเสด็จที่นี่ ขอถวายพระพร มหาบพิตรสบายดีหรือ
ในหลวง : สบายดี
หลวงพ่อเกษม : ขอถวายพระพร มหาบพิตรพระชนมายุเท่าไร
ในหลวง : ได้ ๕๐ ปี
หลวงพ่อเกษม : อาตมาภาพได้ ๖๗ ปี
ในหลวง :
หลวงพ่ออยู่ตามป่ามีความสงบ ย่อมจะมีโอกาสปฏิบัติธรรมได้มากกว่าพระ
ที่วัดในเมือง ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง
และงานอื่น ๆ จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
หลวงพ่อเกษม : ขอถวายพระพร อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ เพราะอยู่ป่าไม่มีภารกิจ
อย่างอื่น แต่ก็ขึ้นอยู่กับศีลบริสุทธิ์ด้วย .
.
เพราะเมื่อศีลบริสุทธิ์จิตใจไม่ฟุ้งซ่าน นิวรณ์ไม่ครอบงำก็ปฏิบัติได้
ในหลวง : การปฏิบัติอย่างพระมีเวลามากย่อมจะได้ผลเร็ว ส่วนผู้ที่มีเวลาน้อยมีภารกิจมาก จะปฏิบัติอย่างหลวงพ่อก็ไม่อาจทำได้ แล้วจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร
.
เราจะหั่นแลกช่วงเวลาช่วงเช้าให้สั้นเข้าจะได้ไหม คือ ซอยเวลาออกจากหนึ่งชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมง จากครึ่งชั่วโมงเป็นสิบนาที หรือห้านาที แต่ให้ได้ผล คือ ได้รับความสุขเท่ากัน
.
ยกตัวอย่างเช่น นั่งรถยนต์จากเชียงใหม่มาลำปางก็สามารถ
ปฏิบัติได้ หรือระหว่างที่มาอยู่ในพิธีนี้มีช่วง
ที่ว่างอยู่ ก็ปฏิบัติเป็นระยะไป อย่างนี้จะถูก
หรือเปล่าก็ไม่ทราบ อยากจะเรียนถาม
หลวงพ่อเกษม : ขอถวายพระพร จะปฏิบัติอย่างนั้นก็ได้ ถ้าแบ่งเวลาได้
ในหลวง :
ไม่ถึงแบ่งเวลาต่างหากออกมาทีเดียว ก็อาศัยเวลาขณะที่ออกมาทำงานอย่างอื่น
อยู่นั้นแหละ ได้หรือไม่
.
คือ ใช้สติอยู่ทุกขณะจิตที่เกิดดับ ทำงานด้วยความรอบคอบให้สติตั้งอยู่
ู่ตลอดเวลา
หลวงพ่อเกษม :
ขอถวายพระพร มหาบพิตรทรงปฏิบัติอย่างนั้น
ถูกแล้ว การที่มหาบพิตรเสด็จพระราชดำเนิน
มาปฏิบัติงานอย่างนี้ ก็เรียกว่าได้ทรงเจริญ
เมตตาในพรหมวิหารอยู่
ในหลวง :
ก็คิดว่าเป็นอย่างนั้น เช่นว่ามาตัดลูกนิมิตนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรม
ด้วยขี้เกียจมาจึงมีกำลังใจมา และเมื่อได้โอกาส
ได้เรียนถามพระสงฆ์ว่า
.
การปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เป็นตอน ๆ อย่างนี้จะได้ผลไหม
.
อุปมาเหมือนช่างทาสีผนังโบสถ์ เขาทาทางนี้ดีแล้วพัก ทาทางโน้นดีแล้วพัก ทำอยู่อย่างนี้ก็เสร็จได้ แต่ต้องใช้เวลาหน่อย จึงอยากเรียนถามว่าปฏิบัติอย่างนี้จะมี
ผลสำเร็จไหม
หลวงพ่อเกษม : ปฏิบัติอย่างนั้นก็ได้โดยอาศัยหลัก ๓ อย่าง คือ มีศีลบริสุทธิ์ ทำบุญในชาติปางก่อนไว้มาก มีบาปน้อย ขอถวายพระพร
เจ้าคุณพระอินทรวิชยาจารย์ :
ได้ตามขั้นของสมาธิ คือ อุปจารสมาธิ
ิได้สมาธิเป็นแต่เฉียด ๆ
.
ขณิกสมาธิ ได้สมาธิเป็นขณะ ๆ เรียกว่า อัปปนาสมาธิ ได้สมาธิแน่วแน่ดิ่งลงไปได้นาน ๆ (อธิบายละเอียดกว่าที่บันทึกนี้)
ในหลวง :
ครับ ที่หลวงพ่อว่ามีศีลบริสุทธิ์ ชาติก่อนทำบุญ
ไว้มาก อยากทราบว่าผมเกิดเป็นอะไร ได้ทำอะไรไว้บ้างจึงได้มาเป็นอย่างนี้
(หลวงพ่อยิ้มและนิ่ง แล้วหันมาทาง
พระครูปลัดจันทร์ แล้วบอกว่าตอบยาก)
พระครูปลัดจันทร์ : ขอถวายพระพร หลวงพ่อไม่อาจจะพยากรณ์ถวายมหาบพิตรได้
เจ้าคุณพระอินทรวิชยาจารย์ : หลวงพ่ออาจจะเกรงพระราชหฤทัยมหาบพิตร
ก็ได้ ขอถวายพระพร
ในหลวง : หลวงพ่อไม่ต้องเกรงใจว่า
เป็นพระราชา ขอให้ถือว่าสนทนาธรรมก็แล้วกัน
ยินดีรับฟังมีคนพูดกันว่าชาติก่อนผมเกิดเป็น
นักรบมีบริวารมาก ถ้าเป็นอย่างนั้น ศีล ๕ จะบริสุทธิ์ได้อย่างไร ?
.
การเป็นนักรบนั้นจะต้องได้ฆ่าคน สงสัยอยู่
🍃 (หลวงพ่อหันมากระซิบกับพระคร
ูปลัดจันทร์ว่า เอใครทำนายถวายท่านอย่างนั้น
ก็ไม่รู้ เราไม่รู้ เราไม่มีอตีตังสญาณ อนาคตังสญาณ ตอบยาก ต้องหลวงพ่อเมืองซิ)
พระครูปลัดจันทร์ :
ขอถวายพระพร หลวงพ่อยืนยันว่า มหาบพิตรมีศีลบริสุทธิ์และทรงมีบุญมาก
ในหลวง :
เรื่องบุญกับกุศลนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง ตามที่รู้
ผู้ทำบุญ หรือผู้มีบุญได้ผลแค่เทวดาอยู่สวรรค์ ผู้มีกุศลหรือทำกุศล มีผลให้ได้นิพพาน
. ถ้าอย่างนั้นที่ว่าพระราชามีบุญมากก็คงได้แค่เป็นเทวดา อยู่บนสวรรค์เท่านั้นไม่ได้นิพพาน ทำไมเราไม่พูดถึงกุศลกันมาก ๆ บ้าง หลวงพ่อสอนให้คนปฏิบัติธรรมตามแนวปฏิบัติของหลวงพ่อบ้างหรือเปล่า
หลวงพ่อเกษม :
ขอถวายพระพรอาตมาภาพได้ทราบว่าท
ี่วัดปากน้ำ วัดมหาธาตุ ก็มีสอนวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน มหาบพิตรเคยเสด็จไปบ้างไหม
ในหลวง :
ทราบ แต่ไม่เคยไป หลวงพ่อสอนอย่างไร อยากฟังบ้างและอยากได้เป็นแนวปฏิบัติเอา
อย่างนี้ ได้ไหม มีเครื่องหรือเปล่า
พระครูปลัดจันทร์ : ขอถวายพระพร เครื่องเทปของวัดมี
ในหลวง : ขอให้หลวงพ่อสอนตามแนวของหลวงพ่อที่เคยสอน จะสอนอะไรก็ได้
หลวงพ่อเกษม : ขอถวายพระพร มีเป็นประเภทภาษิตคติธรรมต่าง ๆ
ในหลวง : อะไรก็ได้ ขอให้เป็นคำสอนก็ใช้ได้
หลวงพ่อเกษม : ได้ ขอถวายพระพร
ในหลวง : ขอนมัสการลา
🍃 (ทรงกราบแล้วเสด็จพระราชดำเนินถึง
ประตูพระอุโบสถ เสด็จกลับมาที่หลวงพ่ออีก)
แล้วตรัสว่า
ในหลวง :
หลวงพ่อจำหมอดนัยได้ไหม เคยส่งมาพยาบาลหลวงพ่อที่คราวหลวงพ่อ
อาพาธมาหลายปีแล้ว ผมจะให้เขานำ
เครื่องบันทึกมา
หลวงพ่อเกษม : จำได้ ขอถวายพระพร
“สัพเพ ชนา สุชิโต โหนตุ
หลวงพ่อเกษม เขมโก
(คัดลอกมาจาก : หนังสือหลวงพ่อเกษม เขมโก)
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
หลวงพ่อเกษม เขมโก
🍃 ข้อมูลเพิ่มเติม...
หลวงพ่อเกษม เขมโก เดิมมีนามว่า...
เจ้าเกษม ณ ลำปาง ประสูติ เมื่อ วันที่
28 พฤศจิกายน 2455 ตรงกับวันพุธ
เดือนยี่ (เหนือ) ปีชวด ร.ศ. 131
เป็นบุตรใน เจ้าน้อยหนู ณ ลำปาง (ภายหลังเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็น มณีอรุณ)
รับราชการเป็นปลัดอำเภอ กับ เจ้าแม่บัวจ้อน
ณ ลำปาง
และเป็นราชปนัดดาในเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าหลวงผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย
🍃 หลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นพระสายวิปัสสนาธุระ ไม่ยึดติดแม้แต่สถานที่ ท่านได้ปฏิบัติธรรม
ณ สุสานไตรลักษณ์ตลอดชนชีพ
เป็นพระที่เป็นที่เคารพสักการะของคน
ในจังหวัดลำปางและทั่วประเทศ ท่านปฏิบัติศีลบริสุทธิ์ตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ติดยึดในกิเลส
ทั้งปวง
🍃 หลวงพ่อเกษม เขมโก มรณภาพ
ณ ห้องไอซียู โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อเวลา 19:40 น. ของวันจันทร์ที่
15 มกราคม พ.ศ. 2539
ซึ่งตรงกับวันแรม 11 ค่ำ เดือน 2 ยังความอาลัยเศร้าโศกเสียใจมายัง
หมู่สานุศิษย์ทั่วประเทศ
ส่วนสรีระของท่านนั้นก็ยังความอัศจรรย์ด้วยเนื่องจากไม่เน่าเปื่อยเหมือนอย่างสังขารทั่วไป ทั้งยังเขียนป้ายบอกผู้ที่มาเคารพสรีระ ท่านด้วยว่า...
ให้พนมมือไหว้ที่หน้าอกเพียงครั้งเดียวแล้วไม่ต้องกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์อย่างศพ
ของพระเถระทั่วไปนับว่าท่านนั้นถือสมถะ
เป็นอย่างมาก
🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽
ถ้าชอบ...........กดไลก์...
ถ้าถูกใจ.........ช่วยคอมเมนต์
ไม่พลาดบทความดี ๆ ...... กดติดตาม
ขอได้รับความขอบคุณ....
# แมน # Indy man # Romantic man
26 Jan 2020
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
อิ่มบุญ
สาธุครับ เป็นซีรีย์ที่น่าอ่านมากๆครับ
28 ม.ค. เวลา 00:24
2

Indy man

สาธุ ขอบคุณมาก ๆ ครับ 😊
28 ม.ค. เวลา 01:03
1
กระเรียนน้อย
สาธุค่ะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻 พระอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังว่า หลวงพ่อเกษมท่านลงรับแขก โดยไม่แสดงอาการปวดกระดูกอันเกิดจากโรงมะเร็งกระดูกเลยซักนิด ท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
27 ม.ค. เวลา 11:37
1

Indy man

ขอบคุณครับ คุณกระเรียนน้อย หลวงพ่อท่าน สมถะมาก เป็นพระที่ควรค่าแก่การสักการะ ครับ
27 ม.ค. เวลา 12:56
1
27 ม.ค. เวลา 08:47

Indy man

สาธุ ครับพี่เจี๊ยบ 😊
27 ม.ค. เวลา 08:55
1