11 ม.ค. 2020 เวลา 02:56
วันนี้.........พรุ่งนี้และเมื่อวาน
“วันนี้” คือ พรุ่งนี้ และ เมื่อวาน 👊🏼‼️
ไม่ว่าจะเมื่อวาน หรือ วันพรุ่งนี้
ล้วนแต่เป็นผลที่เกิดจากวันนี้ทั้งสิ้น
..วันนี้จึงมีผลทั้งกับในอดีตและอนาคต... อ่านต่อ
โฆษณา