15 ม.ค. 2020 เวลา 03:38
เราชอบแบบนี้....
เราโอเคแบบนี้....
เราพอใจเท่านี้....
เคว้ง คว้าง // ครึก ครื้น // หว่า เว้ // หนุก หนาน
บางคน รั ก สันโดษ อยู่ กับ คน เยอะ ก็ อึด อัด
.
บางคน รัก สนุก อยู่ คน เ ดี ย ว ก็ เ ห ง า... อ่านต่อ
โฆษณา