18 ม.ค. 2020 เวลา 02:16
📌
เกณฑ์เรื่องการได้ดาว ของโพสต์ประเภท วิดีโอ
หลักการคือ โพสต์วิดีโอที่ได้ดาวต้องสร้างสรรค์วิดีโอเองมากกว่า 90% ของเนื้อหา... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา