หนอนแก้วหัวมังกร
พบที่จังหวัดชัยภูมิ
(Test การลงวีดีโอ)
    วีระ กลีบพิพัฒน์
    ถ้ามีมากๆ คงเริ่มสยองน่ะครับ