24 ม.ค. 2020 เวลา 12:51 • การศึกษา
Q :ได้รับแต๊ะเอีย ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?
A : ได้รับจากบิดา มารดา คู่สมรส ผู้สืบสันดาน ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี ต่อผู้ให้ 1 คนและผู้รับ 1 คน นับยอดรวมทั้งปีภาษี
นอกเหนือจากนั้น ต้องไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี ต่อผู้ให้ 1 คนและผู้รับ 1 คน นับยอดรวมทั้งปีภาษี
ส่วนเกิน เสียภาษี 5%
ปัจจุบันเศรษฐีในประเทศไทย ไม่มีการแจ้งยอดการให้สู่สาธารณะ
อันนี้ลองสังเกตนะครับ เมื่อก่อนแต่งงานกันทีประกาศยอดทรัพย์สิน ขันหมากกันละเอียดยิบ เดี๋ยวนี้ไม่มีใครประกาศกันแล้วเพราะอาจจะต้องเสียภาษีการให้การรับ แต่ถึงไม่ประกาศถ้าเป็นทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนต้องทำการโอนก็อาจจะต้องเสียภาษีการให้การรับได้เช่นกัน
หมายเหตุ : ยอดการรับการรับตามขนบธรรมเนียมประเพณีนับรวม สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ ให้นับยอดรวมกันทั้งปีภาษี
ใช้สำหรับบริหารสินทรัพย์โดยการทยอยให้เพื่อบริหารภาษีไม่ให้ไปเสียภาษีมรดก
วัตถุประสงค์ของกฎหมายภาษีการให้การรับ : เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินกระจุกตัว กระจายหลายคน มีโอกาสใช้เงินกลับเข้าระบบเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อ พัฒนาเศรษฐกิจประเทศในทางอ้อม
เอราวัณ มหาชนก FChFP
ที่ปรึกษาการเงิน ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินเอเซียแปซิฟิก
Mobile : 0852140852
LineID : Erawan.m
#ที่ปรึกษาการเงิน
#นักวางแผนการเงิน
#FChFP
#FianacialAdvisor
#WealthAnalyst
#getwealthprotectloss
โฆษณา