24 ม.ค. 2020 เวลา 13:55 • การศึกษา
การเงียบ
และปล่อยให้คนอื่นสงสัยว่าเราโง่
ดีกว่าเปีดปากพูด
แล้วทำให้เขาหายสงสัยเสีย🙃
โฆษณา