25 ม.ค. 2020 เวลา 09:15 • ประวัติศาสตร์
ตรุษจีน 👉 เป็นวันหยุดตามประเพณีของจีนที่สำคัญที่สุด ในประเทศจีน 🇻🇳 ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า "เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ" เพราะฤดูใบไม้ผลิ 🍁🍂 ตามปฏิทินจีน 🗓 เริ่มต้นด้วยวันลีชุน ซึ่งเป็นวันแรกในทางสุริยคติของปีปฏิทินจีน วันดังกล่าวยังเป็นวันสิ้นสุดฤดูหนาว ☃️❄ ซึ่งคล้ายกันกับงานเทศกาลของตะวันตก เทศกาลนี้เริ่มต้นในวันที่ 1 เดือน 1 ในปฏิทินจีนโบราณและสิ้นสุดลงในวันที่ 15 ด้วยเทศกาลโคมไฟ 🎐คืนก่อนตรุษจีนเป็นวันซึ่งครอบครัวจีนมารวมญาติเพื่อรับประทานอาหารเย็นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเรียกว่า ฉูซี่ หรือ
"การผลัดเปลี่ยนยามค่ำคืน" เนื่องจากปฏิทินจีนเป็นแบบ
สุริยจันทรคติ 🌑🌘
ตรุษจีนจึงมักเรียกว่า "วันขึ้นปีใหม่จันทรคติ"🎋🎉🙃
👉happy chinese new year 2020🎉
👉新正如意 新年发财 🎏🇻🇳🗓
โฆษณา