Oseltamivir (โอเซลทามิเวียร์) : ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่
ซีรีย์ที่ท่านจะได้อ่านต่อจากนี้จะเป็นซีรีย์ยาต้านไวรัสที่มีการใช้ในปัจจุบัน ผมขอเริ่มที่ตัวแรกคือยา Oseltamivir
ข้อบ่งใช้ที่มีการรับรอง
ใช้รักษาและป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A หรือ B นอกจากนี้ WHO ยังมีคำแนะนำให้ใช้ในการรักษาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชำแหละสัตว์ปีก ซึ่งสงสัยว่าจะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A จากสัตว์ปีก (สายพันธุ์ H5N1)
พูดง่าย ๆ คือเราใช้ยา Oseltamivir ในการรักษาไข้หวัดใหญ่นั่นเอง
แล้วยา Oseltamivir นั้นจัดการกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร ?
ผมขออธิบายกลไกของยาคร่าว ๆ เพื่อให้เห็นภาพครับ
ยา Oseltamivir จะมีผลยับยั้งเอนไซม์ neuraminidase ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
ยับยั้งเอนไซม์นี้แล้วเกิดอะไรขึ้น ?
ก่อนอื่นขอพูดถึงเอนไซม์ neuraminidase สักเล็กน้อย
เอนไซม์นี้ทำหน้าที่ตัด sialic acid ออกจาก glycoconjugate ตัดแล้วส่งผลให้ไวรัสถูกปล่อยออกจากเซลล์ที่ติดเชื้อ เมื่อไวรัสถูกปล่อยออกมาก็จะแพร่กระจายไปยังเซลล์อื่น ๆ ต่อได้อีก
ภาพกลไกการยับยั้ง neuramididase
ยา Oseltamivir ยับยั้งเอนไซม์นี้ จึงทำให้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถออกจากเซลล์ที่ติดเชื้อ ถือเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อไปยังเซลล์อื่น ๆ
นอกจากนี้ยายังทำให้การเกาะกลุ่มกันของเชื้อไวรัสทำได้ยาก
ยานี้ใช้ได้ผลดีกับไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H5N1, H7N2 และ ,H9N2 เป็นต้น
ขนาดการใช้คิดตามน้ำหนักค่อนข้างซับซ้อนตรงส่วนนี้ผมขอข้ามนะครับ เพราะหากจะใช้จริงต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งใช้
ยับยั้ง neuraminidase ไวรัสออกไปไม่ได้
ประเด็นคำถามที่น่าสนใจ
ยา Oseltamivir สามารถจัดการไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้ได้หรือไม่ ?
จะได้หรือไม่ได้นั้นต้องไปดูกลไกของยาครับ
ยา Oseltamivir ยับยั้ง neuraminidase !!!! (ย้ำอีกครั้ง)
คำถามคือโคโรนาไวรัสนั้นมี neuraminidase หรือไม่ ถ้ามียานี้ก็ใช้ได้ผล แต่ถ้าไม่มียานี้ก็ใช้ไม่ได้ผล
เท่าที่ผมทราบ โคโรนาไวรัส ไม่มี neuraminidase !!!
ดังนั้นการให้ยา Oseltamivir ในผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาอาจจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรครับ
แล้วจะมียาตัวไหนที่พอใช้ได้บ้าง
โปรดติดตามตอนต่อไป 😆
  • 110
โฆษณา