31 ม.ค. 2020 เวลา 14:29
.
เข้าใจโรคติดเชื้อผ่านทฤษฎีวิวัฒนาการ
ตอนที่ 3 เชื้อที่เปลี่ยนยุงเป็นซอมบี้
หมายเหตุ: เรื่องนี้เรียบเรียงขึ้นใหม่ จากหนังสือเหตุผลของธรรมชาติ ที่ผมเขียนไว้ในปี พ.ศ. 2554 ครับ... อ่านต่อ
โฆษณา