การแบกรับความรู้สึกของคนอื่น ว่าหนักแล้ว แต่การแบกรับความรู้สึกของตนเอง ที่เต็มไปด้วยความคาดหวัง นั้นหนักยิ่งกว่า
.
โพสต์นี้เป็นโพสต์แรกที่ได้ลงมือทำสักที หลังจากที่ลังเล สงสัย คาดหวัง ท...
ประโยคสั้น ๆ คอยเตือนสติตนเอง ในวันที่เกิดความสับสนในความสัมพันธ์
#ทำสักที
  • 3
โฆษณา