23 มี.ค. 2020 เวลา 01:00 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
อควาโปนิกส์ เกษตรผสมผสาน ระบบน้ำหมุนเวียน เลี้ยงปลา-ปลูกผัก
ออร์แกนิคสไตล์ ไร้สารพิษ คนกินแข็งแรง เกษตรกรก็แฮปปี้
อควาโปนิกส์ (Aquaponics) หมายถึง การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยทางฟาร์ม AHA เลี้ยงปลาควบคู่
กับการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน น้ำที่ได้จากการเลี้ยงปลาจะถูกกรองและนำไปใช้ในการปลูกพืช และพืชจะดูดของเสียจากน้ำ
ที่มีแร่ธาตุเพื่อใช้เป็นปุ๋ยในการเจริญเติบโต และน้ำจากการปลูกพืชจะถูกเวียนกลับมาใช้ในการเลี้ยงปลา ระบบน้ำไหลเวียน
น้ำจะเวียนในระบบ แทบจะไม่ต้องทิ้งน้ำเลย การเลี้ยงระบบนี้ต้องเป็นออร์แกนิคทั้งหมด
ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีความนิยมใช้เทคโนโลยีใน
การทำเกษตรมากขึ้น เช่น ไฮโดรโปนิกส์ และอควาโปนิกส์
เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นระบบเล็ก การเพาะปลูกพืชผักขนาดเล็ก
ไว้กินเองในครอบครัว หรือทำเป็นเกษตรกรรมขนาดใหญ่
ในรูปแบบเชิงพาณิชย์ ระบบอควาโปนิกส์สามารถวางระบบ
ทำได้ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ให้เข้ากับพื้นที่ และงบประมาณ
ของผู้ลงทุน
ข้อมูลการเลี้ยง
ฟาร์มของพี่พัชราจะเลี้ยงปลาทับทิมอยู่ 5 ถัง และปลานิล 1 ถัง ถังขนาด 3,500 ลิตร ลงปลาถังละ 400 ตัว ใช้ระบบ
การเติมอากาศด้วยสายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ล ปลาที่เลี้ยงไว้จะไม่ได้เร่งการเจริญเติบโตจึงไม่มีระยะเวลาการเลี้ยงที่
ตายตัว แต่จะเน้นเป็นการเลี้ยงไปเรื่อยๆ หากมีคนมาขอซื้อก็จะขายให้ ปลาที่เลี้ยงไว้จะเป็นปลาออร์แกนิค อาหารปลาจะสั่ง
ทำพิเศษมีส่วนผสมที่ปราศจากการผสมสารเคมี ผักที่ปลูกไว้จึงเป็นออร์แกนิคด้วย เช่น ผักสลัด เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค ผักเคว
และคะน้า เป็นต้น โดยจะมีรางปลูก 9 แถว รางเพาะเมล็ด 1 แถว น้ำลึก 40 ซม. ความยาวแถวละ 24 เมตร ในรางปลูกผัก
จะมีใช้สายยางเติมอากาศด้วยเป็นช่วงๆเพื่อเติมอากาศให้น้ำไม่เน่าเสีย และรากพืชที่ได้รับออกซิเจนจะแตกรากมากกว่า
สามารถดูดซับอาหารดีขึ้นกว่าการไม่เสริมอ๊อก
วิธีการติดตั้งสายยางเติมอากาศในระบบอควาโปนิกส์
ในถังเลี้ยงปลา จะใช้สายยางเติมอากาศ เส้นละ 1 เมตร มาประดิษฐ์เป็นรูปดอกไม้ 6 เส้น โดยมีทางเข้าลมอยู่
ตรงกลาง และเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
ในรางปลูกผักจะใช้สายยางเติมอากาศ เส้นละ 1 เมตรต่อสลับกับท่อพีวีซี
เส้นละ 1 เมตร โดยใช้ก้อนอิฐทับไว้ไม่ให้
ท่อลอยขึ้นมา และเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง เช่นกัน
เนื่องจากเลี้ยงปลาในถังมีพื้นที่จำกัด การเสริมออกซิเจนจึงมีความสำคัญมาก ทำให้ปลาแข็งแรง โตไว และผักก็สดชื่นด้วย คุณภาพน้ำดี ไม่เน่าเสีย
ข้อควรระวัง
เนื่องจากเลี้ยงปลาหนาแน่น หากเกิดไฟดับปั๊มลมในถังเลี้ยงปลาไม่ทำงานตั้งแต่ 15 นาทีขึ้นไป ปลาจะเกิดอาการ
ลอยหัว และตายได้ จึงต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิด และต้องติดตั้งระบบไฟสำรองไว้ใช้เผื่อฉุกเฉิน หมั่นตรวจสอบท่อดูดของเสียว่าหลุดออกจากถังหรือท่อมีความผิดปกติต่างไปจากปกติหรือไม่ เมื่อเกิดปัญหา
ท่อดูดของเสียหลุด และการระบายไม่ดีจะทำให้ปลามีโอกาสเป็นพยาธิได้
อยากฝากอะไรถึงเกษตรกร...
เนื่องจากอควาโปนิกส์เป็นศาสตร์ค่อนข้างใหม่สำหรับคนไทยที่ใช้การเวียนน้ำเลี้ยงปลามาปลูกผัก และนำน้ำจากการปลูกผักไปใช้เลี้ยงปลา ผักที่ได้จึงเป็นออร์แกนิคไม่มีการใช้สารเคมี จึงอยากเชิญชวนเพื่อนเกษตรกรลอง
ศึกษาดูเป็นแนวทางประกอบอาชีพที่ดีอีกทางหนึ่ง
สำหรับท่านใดสนใจ หรือขอรับคำปรึกษาได้ที่
โทร.085-958-9792, 061-823-6494, 061-823-6495, 02-873-7995
Line : @o2bubbles (อย่าลืมใส่@ข้างหน้า)
โฆษณา