แนวทางการใช้ยารักษา COVID-19 ในประเทศไทย
ล่าสุดทาง ทางกรมการแพทย์ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย และสถาบันโรคทรวงอก ได้ออกแนวทางการรักษาคนไข้ที่ป่วยเป็นโรค COVID-19 ในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางมาตรฐานที่ใช้ร่วมกันทั้งประเทศ บทความนี้ผมจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังคร่าว ๆ โดยสนใจที่การใช้ยาเป็นหลักนะครับ
ก่อนอื่นเราจะแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 ระดับ ตามความรุนแรง ดังนี้
1. Mild (รุนแรงน้อย ไม่มีความเสี่ยง)
2. Moderate (รุนแรงปานกลาง มีความเสี่ยง)
3. Severe (รุนแรงมาก มีปอดอักเสบ (pneumonia) ร่วมด้วย)
ซึ่งการใช้ยาก็จะล้อไปตามระดับความรุนแรงครับ
1️⃣ ระดับ Mild มีความรุนแรงน้อย ยาที่ใช้ในผู้ป่วยระดับนี้จะเน้นการรักษาตามอาการ เช่นมีไข้ก็ให้ยา Paracetamol ยังไม่ใช้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยกลุ่มนี้
2️⃣ ระดับ Moderate มีความรุนแรงปานกลาง + มีความเสี่ยง ในระดับนี้เราจะพิจารณาใช้ยาต้านไวรัสแล้วครับ โดยสูตรยาจะแนะนำให้ใช้ยา 2 กลุ่มร่วมกันคือ ยาต้านมาลาเรีย + ยาต้านไวรัส HIV ดังนี้
1) ยาต้านมาลาเรีย แนะนำเป็น Chloroquine ขนาด 250-500 mg ต่อวัน
2) ยาต้านไวรัส HIV แนะนำเป็น Lopinavir/ritonavir ขนาด 400/100 mg ให้วันละ 2 ครั้ง หรืออาจพิจารณาใช้ Darunavir/ritonavir ขนาด 900/100 mg ให้วันละ 1 ครั้ง
⚠️ การรักษาในระดับ Moderate นี้จะใช้เวลารักษาอย่างน้อย 5 วัน ขึ้นไป
3️⃣ ระดับ Severe มีความรุนแรงมาก + มีปอดอักเสบร่วมด้วย การใช้ยารักษาในระดับนี้จะพิจารณาใช้ยา 3 ชนิดร่วมกัน โดย 2 ชนิดแรกเป็นยาที่ใช้ในระดับ Moderate แต่เพิ่มขนาดยาให้แรงขึ้น และชนิดที่ 3 เป็นยาที่นำเข้ามาจากจีน โดยสูตรการรักษาเป็นดังนี้
1) ยาต้านมาลาเรีย แนะนำเป็น Chloroquine ขนาด 500-1000 mg ต่อวัน
2) ยาต้านไวรัส HIV แนะนำเป็น Lopinavir/ritonavir ขนาด 400/100 mg ให้วันละ 2 ครั้ง หรืออาจพิจารณาใช้ Darunavir/ritonavir ขนาด 900/100 mg ให้วันละ 1 ครั้ง
3) ยานำเข้าจากจีน คือ Favipiravir เป็นยาเม็ดขนาด 200 mg ขนาดการใช้คือ 8 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง ในวันแรก และวันต่อมาลดลงเหลือ 3 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง จนครบระยะเวลาการรักษา
⚠️ การรักษาในระดับ Severe นี้จะใช้เวลารักษาอย่างน้อย 10 วัน ขึ้นไป
นอกจากนี้ดังที่กล่าวไป ผู้ป่วย COVID-19 ในระดับ Severe จะมีปอดอักเสบร่วมด้วย ดังนั้นจึงพิจารณาให้ยารักษาปอดอักเสบ โดยใช้ยาปฏิชีวนะ แนะนำเป็น Ceftriaxone 2 g ให้ทางหลอดเลือดดำวันละ 1 ครั้ง แต่หากผู้ป่วยแพ้ยาในกลุ่ม Penicillin อาจพิจารณาให้ยา Levofloxacin 750 mg ให้ทางหลอดเลือดดำวันละ 1 ครั้ง แทนได้
⚠️ การใช้ยาควรติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา และปรับขนาดยาได้ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย
ไม่ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่เฟส 3 หรือไม่ อย่างไร การมีแนวทางการรักษาที่ชัดเจน และมียาที่เพียงพอจะทำให้คนไทยรอดจากโรค COVID-19 ไปได้อย่างแน่นอน
ที่สำคัญยาที่ใช้ในผู้ป่วยระดับ Moderate คือ Chloroquine และ Lopinavir/ritonavir ยา 2 ตัวนี้มีทุกโรงพยาบาลในประเทศไทย เว้นแต่ Favipiravir ที่นำเข้าจากจีนไม่รู้มีมากน้อยแค่ไหน
เหนือสิ่งอื่นใดการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรค ย่อมสำคัญที่สุดครับ
ขอบคุณครับ
  • 166
โฆษณา