ถ้าคุณโดน Copy Content ? ที่คุณตั้งใจเขียน
คุณจะทำอย่างไร...
1. โมโห
2. พูดคุย
3. ฟ้องร้อง
4. อื่น ๆ
ปล.เขาก้อปของเราไปเป็น Content ของตัวเอง
160 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา