มีบัญชีอยู่แล้ว?
✌🏻 อ ย า ก ไ ด้ เ เ ร ง ใ จ — เ ข้ า ไ ป อ่ า น เ ล ย ✌🏻
ควาย go house เราไปเห็น เช่นภาพนี้
สุขใจดี มีรอยยิ้ม อิ่มสดใส
ฟ้าใกล้ค่ำ ยามเย็นเย็น เห็นควายไทย
เดินย่ำไป ใน street จิตเปรมปรีดิ์
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ภาพโดยกลอนพาไป
วิถีถิ่น กลิ่นโคลนดำ ทำนาข้าว
สุขคลุกเคล้า เฝ้าดูเเล แก่ field นี้
เหล่าต้นไม้ ให้ air fresh great ชีวี
ท้องที่นี้ มีพืชพันธุ์ อันอุดม
ขัวน้อยบ้านชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ภาพโดยกลอนพาไป
ใน forest เขตผืนป่า น่าพักผ่อน
วันร้อนร้อน ตอนเมษา พาเงาร่ม
ใ้ต้ต้นไม้ ใครอยู่ใกล้ ได้เย็นลม
เพลิดเพลินชม ร่มไม้ใหญ่ ให้สุขดี
อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ภาพโดยกลอนพาไป
ปลายนภา ขอบฟ้ากว้าง ยังยิ่งใหญ่
ออกเดินไป ในข้างหน้า อย่าถอยหนี
กำลังใจ ใน this place เขต B.D.
ยังคงมี ที่แอปนี้ มิเสื่อมคลาย
อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ภาพโดยกลอนพาไป
ขุนเขาใหญ่ ใจอย่าท้อ ต่อเติมหวัง
สรรพลัง สร้างเเรงใจ ให้มีได้
ทางข้างหน้า อย่าท้อเเท้ เเค่ก้าวไป
กำลังใจ มอบให้ you ผู้ strong
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภาพโดยกลอนพาไป
เมื่อ your eyes ได้ open เช่นทุกเช้า
หมู่ดวงดาว เขา bye bye หายแสงส่อง
เเต่คุณ sun นั้นเคลื่อนมา พาเเสงทอง
สาดเเสงส่อง ผ่องอำไพ ให้หยัดยืน
จ.สุรินทร์ ภาพโดยกลอนพาไป
    Motivator - Kru Bub Yogaholic (ครู บั๊บ โยคะฮอลิค)
    ชอบครับ .. creative มาก .. กำลังใจ ใน this place เขต B.D. ยังคงมี ที่แอปนี้ มิเสื่อมคลาย