30 มี.ค. 2020 เวลา 07:20
หลายปีที่ผ่านมาดิฉันได้ออกเดินทางไปกราบพระอริยบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ทั่วประเทศไทย และมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับท่านผู้มีปัญญาเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องของจิต
จนในที่สุด ดิฉันก็ค้นพบว่าหนึ่งในเหตุผลหลักๆ ที่คนส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้สาเหตุหลักๆมาจากพลังจิตไม่แข็งแกร่งพอ
ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่ามีสมาธิ 8 ระดับ ที่เป็นกรรมหนักในฝ่ายดี ซึ่งเป็นผลบุญที่จะส่งผลทันที และยังสามารถอธิษฐานขอพรในสมาธิได้ด้วย
บทเรียนต่างๆที่ดิฉันได้รับมาจากท่านผู้รู้ทั้งหลายเหล่านี้ ทำให้ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากวัยรุ่นที่ฟุ้งซ่าน ใจร้อน ไม่มีศีลธรรม กลับกลายเป็นคนที่มีความสุขสงบภายในจิตใจ และมีความเปลี่ยนแปลงของชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ดิฉันอ่านหนังสือมาด้านจิตใจมาหลายร้อยเล่ม ส่วนใหญ่เป็นภาษาที่เข้าใจยาก ผู้แปลบางคนก็แปลเป็นภาษาพระ ทำให้มีคนรุ่นใหม่อ่านหนังสือด้านปรัชญาและศาสนาน้อยมาก
ดิฉันจึงได้เขียน E-Book เกี่ยวกับเรื่องของพลังจิตขึ้นมา เป็นภาษาที่คนรุ่นใหม่เข้าใจง่าย เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้หลายๆคนที่สนใจในศาสตร์ของการพัฒนาจิต ที่มีชื่อว่า “Psychic Power ชาร์จพลังจิต ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต”
เนื้อหาในเล่ม
คัมภีร์ข้อที่ 1 โลกหมุนไปตามความคิด
คัมภีร์ข้อที่ 2 พลังจิตสร้างได้
คัมภีร์ข้อที่ 3 ความสำคัญของ2ชั่วโมงแรกของวัน
คัมภีร์ข้อที่ 4 สร้างกรรมหนักฝ่ายดี
คัมภีร์ข้อที่ 5 องค์อาจด้วยอำนาจของศีล
คัมภีร์ข้อที่ 6 วิธีดึงดูดกัลยาณมิตร
คัมภีร์ข้อที่ 7 คุณธรรมจะคัดสรรคนที่คู่ควรกับเรา
คัมภีร์ข้อที่ 8 คาถามหาเสน่ห์ที่ใช้ได้ผลจริง (พระอรหันต์บอก)
คัมภีร์ข้อที่ 9 เมื่อท่านให้ชีวิตท่านย่อมได้ชีวิต
คัมภีร์ข้อที่ 10 กฎแห่งพลังสั่นสะเทือนที่ส่งผลต่อสุขภาพ
คัมภรี์ข้อที่ 11 สนทนากับพระอรหันต์ *เรื่องนี้โคตรเจ๋ง*
เดิมทีดิฉันตั้งใจจะขายในราคา 99 บาท แต่ดิฉันตั้งใจอยากให้คนไทยได้ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณให้มากที่สุดและด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทำให้หลายๆคนขาดรายได้
ดิฉันจึงขอรับเป็นเงินบริจาคเท่าไหร่ก็ได้จะ 10 บาท 20 บาทก็ได้ ตามกำลังทรัพย์ของท่าน
ที่สำคัญรายได้ครึ่งหนึ่งจากการขาย e-book ดิฉัน มายทาม คณพศ จะนำไปบริจาคให้ "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" สู้วิกฤต COVID-19
หากสนใจ E-Book แอดไลน์ของดิฉันมาที่