31 มี.ค. 2020 เวลา 17:22 • โควิด-19
ใครที่ด่ารัฐบาลลุงตู่ ดูไว้นะครับ
1.น้ำมันเบนซินราคาต่ำกว่า 20
2.ล๊อตเตอรี่ไม่เกิน 80
3.แก้ไขปัญหารถติด
4.แก้ไขคุณภาพอากาศลด
ปัญหาpm 2.5
5.ช่วยสร้างคุณภาพชีวิต ครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากันทุกวัน
6.ลดปัญหาอบายมุข ปิดบ่อนการพนันทั่วประเทศ
7.ลดปัญหาความเลื่อมล้ำทาง ชนชั้นทางด้านสุขภาพ
8.สนับสนุนการใช้ออนไลน์ในการดำเนินชีวิต
ยังไม่มีรัฐบาลไหนทำได้เร็วเท่ารัฐบาลนี้เลย 55555 หรือใครจะเถียง
    จรัญ ปิ่นนพเกล้า
    มันใช่ความสามารถของรัฐบาลรึ มันเป็นผลงานของไวรัส ยังจะไปแย่งผลงานมันอีก