3 เม.ย. 2020 เวลา 20:13 • ไลฟ์สไตล์
" การสู้...ที่ไม่ต้องสอน "
เราอาจจะไม่ได้รวยกว่า
เราอาจจะไม่ได้สวยกว่า
เราอาจจะไม่ได้เก่งกว่า
เราอาจจะไม่ได้ดีกว่า
แต่ถ้าเราสู้ ... เราก็สู้ไม่ถอยเหมือนกัน
เพราะเราคือนักสู้...ลูกของนักสู้ที่เก่งที่สุด
การสู้...ที่ไม่ต้องสอน
โฆษณา