3 เม.ย. 2020 เวลา 23:55
พบกับ Live CEO Talk พลิกวิกฤต ตอนที่ 2 “Supply Chain System เปลี่ยน ปรับ เพื่อรับมือโควิด 19”
คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ
ประธานคณะผู้บริหาร
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563
เวลา 14.00 – 14.40 น.
- ผลกระทบของสภาวะวิกฤตต่อการ
บริหาร Supply Chain
- การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
ได้ตั้งทีมงานอย่างไรบ้าง
- การสื่อสารในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพในสภาวะที่บุคลากร
ต้องทำงานจากที่บ้าน มีแนวทาง
อย่างไรบ้าง
รับชมผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ พลเมืองดี Live: www.phonlamuangdee.com/live
Facebook: ห่วงใย Thai Business https://www.facebook.com/pg/carethaibiz/
โฆษณา