พุธที่ 8 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 17:52 น.
เป็นต้นไปจนถึงรุ่งเช้า รอชมดวงจันทร์
เต็มดวงใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี !!
"Super Pink Moon"
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออก
Super Moon ดวงจันทร์เต็มดวง
ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี
ห่างเพียง 357,022 กิโลเมตร
ทำให้เราเห็นดวงจันทร์ใหญ่กว่า
ขนาดปกติ 7% และ สว่างกว่า 16%
ดวงจันทร์มีวงโคจรเป็นวงรี
ทำให้ระยะห่างระหว่างโลก
กับดวงจันทร์ไม่เท่ากัน
บางครั้งอยู่ใกล้ บางครั้งอยู่ไกล
ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกมากที่สุด
เรียกว่า Micro Full Moon โดยในปีนี้ 
จะเกิดตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563
Super Pink Moon
ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี
ไม่ใช่เพราะว่าเห็นพระจันทร์เป็นสีชมพู
แต่ตั้งชื่อตามช่วงที่ดอกไม้ป่าสีชมพู
ชื่อ "กราวด์ ฟล็อกซ์” พืชประจำเผ่า
ของชาวอินเดียนแดงในอดีต
ถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่
8 ถูกใจ
2.4K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 8
    โฆษณา