มีบัญชีอยู่แล้ว?
คุณรู้ไหม?"จบม.3เรียนต่ออะไรได้บ้าง?"
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เป็นการศึกษาขั้นสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ซึ่งหลังจากที่เด็กม.3จบแล้ว สามารถเลือกสายการเรียนได้ตามความสนใจของแต่ละคน โดยมีทาง คุณรู้ไหม? ขอแนะนำทางเลือกให้น้องๆม.3 ดังนี้
1)สายสามัญ
เป็นสายการเรียนที่มีการสอนใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและสาระเพิ่มเติม ประกอบด้วย ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, สังคม ศาสนา วัฒนธรรม, สุขศึกษาและพละศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
โดยสายสามัญจะมีแผนการเรียนรู้ 4แผนการเรียนรู้ด้วยกัน ดังนี้
1.1)เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(วิทย์-คณิต)
1.2)เน้นศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์(ศิลป์-คำนวณ)
1.3)เน้นศิลปศาสตร์-ภาษา(ศิลป์-ภาษา)
1.4)เน้นศิลปศาสตร์-สังคม(ศิลป์-สังคม)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:3ปี
2)สายอาชีพ
เป็นสายการเรียนที่มีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ซึ่งก็คือการฝึกวิชาชีพขั้นพื้นฐานในสายงานอาชีพในแบบต่างๆ เมื่อเราจบปวช.เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเรียนต่อสายไหนระหว่างสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:3ปี
3)ทหาร-ตำรวจ
เป็นสายการเรียนที่จำกัดอายุที่16-18ปี หรือเราจะต้องเลือกเรียนสายสามัญ(วิทย์-คณิต) เมื่อจบม.4ก็สามารถเลือกศึกษาต่อโรงเรียนต่างๆของทหารหรือตำรวจได้ โดยเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหาร3ปี เราจะได้วุฒิเท่ามัธยมปลายสายวิทย์-คณิต จากนั้นจะได้เรียนต่อโรงเรียนต้นสังกัด เช่นโรงเรียนนายร้อยจปร.
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:3ปี
4)ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เป็นสายการเรียนที่เรียนจบแล้วมีที่ทำงานทันที ซึ่งเปิดรับทุกปีสำหรับนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยเมเมื่อเราศึกษาจบจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานช่างเลย
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:3ปี
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   เปิดตัว “Tops CLUB” โมเดลค้าปลีกใหม่ของ เซ็นทรัล รีเทล เน้นขายสินค้านำเข้า และแบบเป็นแพ็ก เซ็นทรัล รีเทล (CRC) พลิกโฉมค้าปลีกไทย ด้วยการเปิดตัว Tops CLUB (ท็อปส์ คลับ) เมมเบอร์ชิปสโตร์ บนพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตร บริเวณด้านหลังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2
   ปัญหาสายตาของวัยเด็กในยุคนี้ ในยุคดิจิตอล พ่อแม่ ผู้ปกครองควรสังเกตพฤติกรรมและอาการต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสายตาวัยเด็ก
   ชัดเจนแล้ว! “กรณ์”ยุบพรรคกล้า ผนึกเป็น "พรรคชาติพัฒนากล้า” ชัดเจนแล้ว! “กรณ์-สุวัจน์”ผนึกกำลัง เปลี่ยนชื่อพรรคเป็น “ชาติพัฒนากล้า” ประชุมใหญ่ชื่นมื่น ลูกพรรคครบทีม
   กรณีศึกษา เจ้าของร้านซูชิ ที่จ้างโจรสลัดโซมาเลีย มาจับ ปลาทูน่า โจรสลัดโซมาเลีย คือ อาชญากร ที่สร้างความเสียหาย หลายหมื่นล้านบาทต่อปี จนถึงขนาดที่พวกประเทศมหาอำนาจ และ UN ต้องร่วมกันส่งทหารเรือ และเสียงบประมาณเกือบ 8,000 ล้านบาทต่อปี รวมไปถึงพวกธุรกิจเดินเรือ ก็ยังต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้น เพราะต้องนำไปจ้างธุรกิจคุ้มกันเรือสินค้า แบบติดอาวุธ
   ดูทั้งหมด