มีบัญชีอยู่แล้ว?
18ประเทศทั่วโลกที่ยังรอดจากไวรัสมรณะ Covid 19
จากข้อมูลที่รวบรวมโดย John Hopkins University ระบุว่ายังมี 18 ประเทศ จาก 193 ประเทศทั่วโลกที่ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่
1.สหภาพคอโมโรส (Comoros) ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย
2.สาธารณรัฐคิริบาส (Kiribati) ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
3.ราชอาณาจักรเลโซโท (Lesotho) ประเทศเล็กๆ ในแอฟริกา
4.สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ (Marshall Islands) ในมหาสมุทรแปซิฟิก,
5.สหพันธรัฐไมโครนีเซีย (Micronesia) หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
6.สาธารณรัฐนาอูรู (Nauru) ประเทศเกาะทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก
7.สาธารณรัฐปาเลา (Palau) ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
8.ซามัว (Samoa) หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
9.สาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี (Sao Tome and Principe) หมู่เกาะเล็กๆ ในอ่าวกินี
10.หมู่เกาะโซโลมอน (Solomon Islands) ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้
12.ซูดานใต้ (South Sudan) ประเทศในแอฟริกาตะวันออก
13.สาธารณรัฐทาจิกิสถาน (Tajkistan) อยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง มีอาณาเขตติดต่อกับจีนและอัฟกานิสถาน
14.ราชอาณาจักรตองงา (Tonga) ประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคพอลินีเซีย
15.สาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) ประเทศในเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับคาซัคสถาน อิหร่าน และอัฟกานิสถาน
1
16ใตูวาลู (Tuvalu) หรือหมู่เกาะเอลลิชในมหาสมุทรแปซิฟิก
17.สาธารณรัฐวานูอาตู (Vanuatu) หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
18.เยเมน (Yemen) ประเทศในคาบสมุทรอาหรับ
ข้อมูล ณ10/04/20 หากมีการเปลี่ยนเเปลงหรือมีข้อผิดพลาดใดๆ สามารถเเสดงความคิดเห็นหรือเเชร์ข้อมูลกันได้นะครับ
Story world ขอขอบคุณเเละดูเเลสุขภาพกันด้วยนะครับ
    ลูกชาวนา
    ขอบคุณที่แบ่งปันข้อมูลนะคะ