13 เม.ย. 2020 เวลา 00:39 • ความคิดเห็น
ช่วงโฆษณาฮาเฮ by Rookie

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ตามพลอยมา (Ariya ploy_)
🤣🤣🤣 คือถ้าไม่ซื้อจะโดนยกพวกตบไหมคะ