คุนรู้ไหม? "สมัยก่อนประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นมีอะไรบ้าง??"
ประเทศญี่ปุ่น (Japan) หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า"นิปปง/นิฮง"
นิปปง เป็นประเทศที่มีเกาะมากถึง6,852เกาะ แบ่งการปกครองออกเป็น 47จังหวัด หรือ8ภูมิภาค
ซึ่งประเทศญี่ปุ่นตามที่เรารู้จักกันอยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกับความเจริญของประเทศ
แล้วก่อนที่ประเทศญี่ปุ่นจะมาถึงในจุดนี้ เมื่อก่อนประเทศญี่ปุ่นเป็นมาอย่างไรบ้าง มาดูกัน!
-- สมัยก่อนประวัติศาสตร์ แบ่งเป็น4ช่วงแบบนี้นะ
(1) ประมาณ37,000-16,000 ปีก่อนค.ศ. เริ่มมีมนุษย์มาอยู่อาศัยบนหมู่เกาะญี่ปุ่น โดยมีหลักฐานเป็นพวกเครื่องมือหินจำนวนมาก เช่นพวก จอบ มีด หลังจากนั้น...
(2) ประมาณ16,000-2,400ปีก่อนค.ศ. เริ่มต้นของ"ยุคโจมอง" ซึ่งโจมอง แปลว่า ลายเชือก ซึ่งชาวโจมองเป็นกลุ่มคนที่มีการล่าสัตว์และยังเป็ชนกลุ่มแรกๆที่รู้จักเครื่องปั้นดินเผา โดยมีนักโบราณคดีค้นพบในปีสิ่งประดิษฐ์ในปีค.ศ.1947 จากนั้นจึงมีการขุดค้นและพบโบราณวัตถุของวัฒนธรรมโจมองอีกหลายชิ้น
ตุ๊กตาโดกุ
(3) ประมาณ2,400ปีก่อนค.ศ.-ค.ศ.250 เริ่มต้น"ยุคยาโยอิ" ผู้คนได้มีการอพยพจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้าไปยังญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆไปยังญี่ปุ่น เช่น การทำนาปลูกข้าว การหล่อสำริด ตลอดจนการถลุงเหล็ก กลายเป็นชุมชนถาวร
โดยชาวยาโยอิมีอาณาจักรของพวกเขาชื่อว่า "อาณาจักรยามาไตโกกุ" และมีราชานีนามว่า"ฮิมิโกะ"เป็นผู้ปกครองกว่าหนึ่งร้อยเผ่า
(4) ประมาณค.ศ.250-550 เริ่มต้น"ยุคโคะฟุน หรือ ยุคตูมูลัส" โดยการเริ่มต้นของยุคนี้เกิดจากมีชาวจีนจำนวนหนึ่งย้ายข้ามคาบสมุทรมาจากเกาหลีมาตั้งถื่นฐานในญี่ปุ่น
และนำ พระพุทธศาสนา มาเผยแพร่ จึงเกิดการสร้างสุสานในที่ต่างๆทั่วประเทศ จึงเรียกยุคนี้ว่ายุคโคะฟุนหรือยุคตูมูลัส ซึ่งแปลว่าสุสาน เช่นการสร้างสุสานขนาดใหญ่เพื่อใช้บรรจุร่างของบุคคลสำคัญ ดังสุสานรูปกุญแจ
สุสานรูปกุญแจ