22 เม.ย. 2020 เวลา 14:02 • ไลฟ์สไตล์
สุขสันต์วันพุธกับแพรเซี่ยงไฮ้จัมโบ้
แพรเซี่ยงไฮ้จัมโบ้ หรือ giant portulaca มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Portulaca grandiflora แพรเซี่ยงไฮ้กลุ่มนี้จะมีดอกขนาดใหญ่ สะดุดตา กลีบดอกชั้นเดียว สีของดอกมีแบบสีเดี่ยว ได้แก่ ขาว ชมพู บานเย็น และแบบสองสีลักษณะลายสลับชมพูกับขาว หรือม่วงอ่อนกับขาว หรือบานเย็นกับเหลือง ความเข้มของสีมีความแตกต่างกัน แพรเซี่ยงไฮ้จัมโบ้ผสมและติดเมล็ดได้โดยผึ้งหรือแมลงอื่นๆ เมื่อเมล็ดหล่นลงดินจะงอกขึ้นเป็นต้นใหม่ที่มีลักษณะดอกแตกต่างไปจากต้นเดิม
จากภาพมีดอกสีขาว ลายสลับชมพูกับขาว และดอกที่มีลักษณะกลายบางส่วน (chimera) ซึ่งมีกลีบดอกสีบานเย็นด้านหนึ่งกับกลีบดอกลายสีชมพูสลับขาวอีกด้านหนึ่ง นอกจากกลีบดอกแล้วเกสรเพศเมียก็แสดงลักษณะกลายแบบเดียวกัน อย่างไรก็ดีลักษณะที่เกิดขึ้นนี้มักไม่คงตัว
มีความสุขครับ
โฆษณา