ปลูกจิต ปลูกพลัง ปลูกฝัน
บทความที่ 75 ของคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตให้สูงหรือมากไปกว่าที่ตัวเองกระทำอยู่ ผลงานและคุณค่าจะสูงหรือต่ำไม่ได้วัดความดีที่เราทำอยู่ได้ โลกและเวลาที่หมุนเปลี่ยนถ่ายสรรพสิ่งไปเรื่อยๆ ไม่มีวันที่จะหยุดนิ่งแม้แต่เสี้ยววินาทีหนึ่ง จิตเราก็เช่นกัน พลังและความฝันก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยรอที่จะผลิดอกออกผลตามสิ่งที่เราปลูกไว้
วันนี้รู้สึกว่าทุกอย่างจะตรงตามแนวคิดที่วางไว้คือใกล้สิ้นเดือนแล้วถึงเวลาถ่ายโอนไปเพจ วันนี้วันพุธ ตรงกับวันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นวันพระ ขึ้นแปดค่ำเดือน 6 (ปีชวด) เป็นวันพระพุทธ ว่าตามนั้น ก่อนจะย้ายชื่อที่จะย้ายเป็นเพจผมคงจะใช้ชื่อเดิม เทวฤทธิ์ ศรีชัยพล ที่มีผู้ติดตาม 1 k ส่วนเพจที่มีชื่อคล้ายกัน ผมเปลี่ยนเป็น เทวฤทธิ์ ศรีใชยพล ที่มีผู้ติดตาม 500 กว่าคน เพื่อหายความสงสัย
ต่อมาอีกเรื่องที่ผมได้รับปากกับคุณอี๊ด เพจเกษตรอินทรีย์ปลูกสนุก ให้รับไม้ต่อ ซาเล้ง ถึงการปลูกพืชอะไรก็ได้ที่มองถึงความสำคัญ และคุณค่าที่ปลูก ที่เราเองปลูกไว้ที่บ้านหรือที่สวน สำหรับผมเองถือได้ว่าชีวิตส่วนหนึ่งเกิดจากวิถีชาวบ้าน พ่อแม่ก็ทำเกษตร ต่อให้มีตำแหน่งหน้าที่อะไร สุดท้ายการทำเกษตรก็คือบั้นปลายชีวิตของผม
ผมเองให้ความเคารพในอาชีพเกษตรเป็นอย่างมาก เพราะอาชีพนี้ถือได้ว่ามีความสำคัญเท่าเทียมกับทุกอาชีพ แตกต่างกันแค่กระบวนการทำงาน เพราะหากไม่มีคนกลุ่มนี้เราจะไม่มีอาหารไว้กินแน่นอน ประเทศไทยโชคดีอย่างหนึ่งที่มีทรัพยากรมากมาย มีความอุดมสมบูรณ์ ทุกคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เราจึงโชคดีที่เกิดเป็นคนไทย
ทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องราวการทำเกษตรถ้าย้อนกลับไปบทความเก่าของผมจะเน้นถึงเรื่องนี้ตลอดอาจจะคิดเป็น 60-70 % ที่พูดเรื่องของต้นไม้ ธรรมชาติ การปลูก การดูแลรักษา และความสำคัญ เหตุผลที่ผมเริ่มมีความชอบก็เพราะส่วนหนึ่งเกิดจากครอบครัว และอีกส่วนที่สำคัญคือ ในหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ รัชกาลที่ 9
พระองค์ทรงดำรัสแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนได้น้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อความพอเพียง มั่นคง และยั่งยืน ผมเองจึงถูกปลูกฝังจิตใจที่มีความใฝ่ดี เสียสละ แบ่งปัน และช่วยเหลือ เพื่อตอบแทนคุณที่ครั้งหนึ่งเราได้เกิดมาในสมัยพระมหากษตริย์ ที่มีชื่อว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช รัชกาลที่ 9
วันนี้ต้องขอบคุณ เพจคนไทยตัวเล็ก ที่ร้องเพลง ต้นไม้ของพ่อ ทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่าอยากฟังเพลงของพี่เบิร์ด ธงชัย แมคอินไตย ขึ้นมาและประจวบเหมาะกับที่จะเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับเกษตรพอดี ก็เลยนำมาผนวกกัน และก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งที่สมาชิก bd ได้พากันทำ คือซาเล้งหนึ่งที่มีการร้องเพลงของพี่เบิร์ดด้วยจึงเป็นโอกาสที่ดี ที่จะนำเสนอเพลงที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 9 ของเรา
เรามาเข้าเรื่องกันเลยครับผมเชื่อว่าหลายคนคงจะปลูกต้นไม้เป็นทุกคนแต่จะรอดก็เป็นเรื่องของการดูแล ปลูกๆ ไปเถอะอย่างน้อยก็มีประโยชน์มากมายถ้าไม้ดอกไม่ได้ ก็ไม้ยืนต้น ถ้าไม่ได้ก็ไม้กินได้ ทุกอย่างมีประโยชน์เอื้อต่อเราทั้งนั้น เช่น อากาศบริสุทธิ์ อาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่ ร่มเงา เครื่องนุ่งห่ม และให้ความสงบ
การปลูกอะไรที่บ้านคงไม่ต้องบอก เพราะมีทึกอย่างสารพัดที่จะพอหาได้นอกเสียจากพืชที่หายากหน่อย พวกพืชสมุนไพรบางชนิด พวกพืชที่ต้องปลูกในที่อากาศเย็นเเละหนาว เช่น แอปเปิ้ล อโวคาโด องุ่น เป็นต้น สำหรับผมเองอยากจะเสนอพืชพื้นบ้านที่จะได้เรียนรู้ไปด้วยกัน ได้แก่
หมากติ่นตั่ง
มะค้อ
มะหว้า
มะแง่ว
การที่เราปลูกอะไรสักอย่างย่อมมีประโยชน์ ให้คุณค่า มีความสำคัญอยู่แล้ว มันเป็นการส่งผลไปยังตัวเราเอง มีแต่สิ่งที่ดี เมื่อเขียนมาเยอะแล้วก็พอจะสรุปให้ผู้อ่านที่ตั้งหน้าตั้งใจ อ่านมาซะนานยังไม่ลงสักที เมื่อยแล้วเมื่อไหร่จะหาบทสรุปให้ว่าปลูกพืชแล้วมันได้อะไรบ้าง ขอร้องอย่าเพิ่งเบื่อนะครับ ทนๆ อ่านไปก่อนใกล้จบแล้ว
1. ปลูกจิต เป็นการปลูกฝังจิตวิญญาณของความเป็นเกษตร ความเป็นผู้ที่รักบ้านเกิดเมืองนอน รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา มีความเป็นผู้ที่ให้เกียรติ เคารพต่อบุคคลทุกฐานะ อาชีพ เหมือนข้าวแก่เต็มรวงที่ก้มลงเมื่อสุกเต็มที่
2. ปลูกพลัง การปลูกต้นไม้ย่อมให้พลังงานที่มหาศาล เกิดการเก็บรักษาอากาศบริสุทธิ์ไว้มากมาย รักษาความสมดุลของสรรพสิ่งบนโลกนี้ กักเก็บน้ำใต้ดินให้พร้อมนำมาใช้ เป็นที่สะสมคลื่นพลังงานต่างๆ และให้พลังงานกับมนุษย์และสรรพาตว์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. ปลูกฝัน เชื่อว่าทุกคนมีความใฝ่ฝันที่อยากจะใช้ชีวิตที่อิสระ เรียบง่าย มีความสุข การทำเกษตรเป็นการปลูกความสุข ที่เกิดจากความฝัน เป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาแต่ยังหาโอกาสที่เหมาะสมไม่ได้ แต่เราเริ่มที่ปลูกฝันเสียก่อนแล้วค่อยปลูกสิ่งที่เราฝันจนเป็นความสุข
ดังนั้น หวังว่าประโยชน์ที่เกิดจากการปลูกพืชจะช่วยให้เราเห็นอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นมากกว่าการที่เราเห็นเฉพาะเป็นอาหารหรือยาให้กับเราอย่างแน่นอน เพราะมันไม่ได้ทำให้คุณค่าของคำว่าเกษตรกร ลดน้อยลง แต่มันยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ เป็นร้อย เป็นพัน เป็นหมืน เป็นแสน เแนล้าน ด้วยการปลูกจิตวิญญาณ ปลูกพลัง และปลูกฝัน
ปล. สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือเมล็ดพันธุ์ที่จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ที่อยู่ในมือของนักธุรกิจ ที่จะทำให้เกษตรกรดั้งเดิมหมดคุณค่าไป จนเป็นการทำลายวิถีที่มีอยู่เดิมไปอย่างสิ้นเชิง เราควรที่จะรักษรเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามนี้ไว้ให้นานเท่านาน
ฝากกด like
ฝากกด share
ด้วยนะครับ
    The Booster
    สนับสนุน20 เพชร
    ร้อยแปดพันเก้า
    พยายามปลูกผักกินเองอยู่ค่ะ เริ่มจากสาระแหน่ ตอนนี้มีกะเพรา พริก มะกรูด มะนาว ตะไคร้ เพิ่มมาค่ะ