🕰 อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไป โดยเปล่าประโยชน์
"Twenty years from now you will be
more disappointed by the things you
didn't do than by the things you did.
    MomNoi❤ก็มัมชอบ
    ขอบคุณน้องเอ๋ค่าา เลิฟๆ❤