ชนิษฐา โลจนานนท์
หรือ ตาล Soft Whip
มือกลองสาวสวย ฝีมือดี ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่วัยรุ่น ได้ทำสิ่งที่ตนเองรัก อีกทั้งเป็นธุรกิจ... อ่านต่อ