โพสต์

ชนิษฐา โลจนานนท์
หรือ ตาล Soft Whip
มือกลองสาวสวย ฝีมือดี ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่วัยรุ่น ได้ทำสิ่งที่ตนเองรัก อีกทั้งเป็นธุรกิจ
ที่เลี้ยงชีวิตตนเอง และครอบครัว
วันนี้ แมน Indy man จะพาผู้อ่านทุกท่าน ไปดูแนวคิดสู่ความสำเร็จของเธอกันครับ...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้