🎯 ชีวิตที่เลือกได้
ในทางเศรษฐศาสตร์ "การเลือก"
จะเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนการได้ใช้ทรัพยากรหนึ่งๆ โดยยอมเสียโอกาสใช้ทรัพยากรอื่นลักษณะเช่นนี้ เรียกว่า trade – offs..
📝อยากขีดเส้นใต้คำว่า ยอมเสียโอกาสใช้ทรัพยากรอื่น... อ่านต่อ