ค่าของคนอยู่ตรงไหนเหรอ...
ทำดีที่ตัว...ทำชั่วที่ใจ...
หน้าตาในสังคม การแข่งแย่งชิงดี
หรือการแบ่งชั้นวรรณะ ความสุขอยู่ตรงไหน ที่ใจหรือวัตถุสิ่งของ
...แต่ฉันว่าไม่นะ ความรัก ความเข้าใจ ความสุข ความพร้อมหน้าพร้อมตาเข้าอกเข้าใจกัน
ไม่ต้องรวยหรือเลิศหรู...เหมือนใครเขา
จะรวยจะจน...ก็คนเหมือนกัน
  • 18
โฆษณา