มีบัญชีอยู่แล้ว?
"Let’s light up a room” 🤩
เคยได้ยินสำนวนภาษาอังกฤษ “Light up a room” กันไหมครับ ถ้าพูดว่าใครสักคนหนึ่ง He/She lights up a room ฝรั่งเค้าหมายถึงเวลาที่คนๆนั้นเดินเข้ามาในงานเลี้ยง แล้วทำให้ผู้คนรอบข้างยิ้มได้ คนในงานสนใจเข้ามาคุยด้วย เสมือนว่าคนๆนั้นจุดไฟให้ห้องสว่าง...อ่านต่อ