7 มิ.ย. 2020 เวลา 09:24 • ปรัชญา
#ทำไมคนเราถึงไม่มีความสุข
Ikigai หรือ เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ของชาวญี่ปุ่น
พูดถึงสมดุลระหว่าง 4 สิ่ง
1. สิ่งที่คุณรัก ชอบ มีความสุขขณะทำ
2. สิ่งที่มีประโยชน์ ต่อโลกและผู้อื่น
3.สิ่งที่สร้างรายได้ให้เราเพื่อจะได้ทำต่อไป
4.สิ่งที่เราทำได้ดีถนัดมีฝีมือกว่าคนอื่นๆ
หากเราหาสมดุลของ4ปัจจัยนี้ได้
เราก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้เช่นกัน
ในทางตรงกันข้าม...
แป้งได้รวบรวมสิ่งที่ทำให้มนุษย์ไปไม่ถึงความสุข
ผ่านเรื่องราว12ภาพนี้
ลองทบทวนตนเองดูนะคะ
จะได้เจอIkigai ในแบบฉบับของตัวเองกันค่ะ
ด้วยรัก
แป้ง
#BeyondServices
#CrewPang
#BSeveryday