การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Esophagogastroduodenoscopy,EGD)
"ในประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นราว 5% ทุกปี โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเฉลี่ยปีละ 8 หมื่นคน และพบคนไข้รายใหม่ประมาณ 1.5 แสนคนต่อปี" จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า มะเร็ง ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป
.
ปัจจุบันการวินิจฉัยและตรวจคัดกรองอาการผิดปกติต่างๆ สามารถทำได้รวดเร็วและแม่นยำถูกต้องมากกว่าในอดีต การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น เป็นการนำเอากล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ทำให้เห็นภาพภายในของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กได้อย่างชัดเจนทางจอโทรทัศน์ ซึ่งเราเรียกวิธีการตรวจนี้ว่า การส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นโดย “วิดีโอสโคป”
.......................................................
สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่
• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
7 ถูกใจ
3 แชร์
162 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 7
    โฆษณา