15 พ.ค. 2020 เวลา 23:30 • การศึกษา
มาเตรียมพร้อม รับฟังหลักการและทักษะการเป็นผู้นำที่จะนำตนเอง และนำทีมสู่ New Normalในหัวข้อ “ห่วงใย Inspired - Leadership in the New Normal" โดย คุณพรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ CEO, PacRim Group.
สามารถเข้าไปดูย้อนหลัง และดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่ https://bit.ly/2zaRtWs
โฆษณา