ในโลกนี้มีคนเก่งมากมาย
ถ้าเราหยุดที่จะก้าวเดิน
เท่ากับว่าเรากำลังจะถอยหลัง
โลกเปลี่ยนแปลงเร็วถ้าเราไม่ปรับตัว
เราก็จะโดนโลกบังคับให้เราปรับตัว
อย่าหยุดยั่งที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
ถ้าเป็นไปได้...จงเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • 93

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา