คุณสมบัติการนำหลัง new normal
เปิดตำรา "ทักษะผู้นำ" อะไร ควร - ไม่ควรทำ ในยุค New Normal
เปิดหลักคิด 5L และ 4S ทักษะที่ผู้นำในยุคโควิด-19 "ต้องมี" เพื่อรับมือกับโลกในยุค New Normal และที่ผู้นำ "ต้องหลีกเลี่ยง" มีอะไรบ้างมาดูกัน
  • 12
โฆษณา