19 พ.ค. 2020 เวลา 12:59 • ความคิดเห็น
เดินเร็วแต่ไม่มีจุดหมายก็ไร้ประโยชน์
ยังไงก็ไปไม่ถึงจุดหมาย
เดินข้าแต่รู้ว่าจุดหมายอยู่ตรงไหน
ก็ไปถึงจุดหมายได้เร็วและไปถึงอย่างแน่นอน
 
ิ คนจะประสบความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเกิดก่อ
เกิดหลัง เริ่มก่อน เริ่มหลัง
แต่สำคัญที่จุดมุ่งหมาย
หากเรารู้จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่แน่ชัดเราก็จะ
ประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าคนที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย
หรือเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน
เดินช้าหรือเร็วไม่สำคัญ
เกิดก่อนหรือเกิดหลังไม่สำคัญ
แต่สำคัญที่เป้าหมายที่ชัดเจน
💙💜❤️💚