Suthichai Podcast กระบวนการล้มละลาย...ฟื้นฟูกิจการ กับ สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง
การปรับโครงสร้างหนี้ ผมไม่เข้าใจทำไมต้องไปเข้าศาลล้มละลายที่อเมริกา ตอนผมเป็นหนี้ ปี 1997 ลูกหนี้เยอะมากแต่ก็ต้องขึ้นศาลไทยอยู่ดี ผมเปลี่ยนหนี้เป็นทุน "ผมเปลี่ยนหนี้เป็นทุน"
---------------------------
สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง
วลีเด็ด “ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย”