21 พ.ค. 2020 เวลา 08:53 • ปรัชญา
ช่วย... เหลือ
มีอยู่ 2 คำจริงๆ ด้วย
ถ้าเราจะ ช่วยเหลือ ใคร เราก็ไม่ควรบ่น
เพราะเมื่อเราเริ่มบ่น จากการ ช่วยเหลือ
มันก็... สลาย หายไปเลย
ความหวังดี ความปรารถนาดี...
มันไปหมดเลย มัน... เหลือ ... ไว้คำเดียว
#ช่วยด้วย
5555
โฆษณา