22 พ.ค. 2020 เวลา 12:47 • การศึกษา
ตอนที่4 ปรัชญาต้นไม้
#ปลูกต้นไม้ต้องชื่นชมทั้งใบทั้งต้น
ไม่ใข่รอชมเพียงแต่ดอกผลอย่างเดียว#
ครั้งหนึ่งพ่อเริ่มหันมาปลูกต้นกล้วยไม้ ผมก็เข้าไปดูเข้าไปศึกษาเป็นลูกมือ พ่อก็อธิบายวิธีและขั้นตอนการปลูกไปด้วยเริ่มตั้งแต่การชำต้นพันธ์ในกระบะเพาะชำ จนกระทั่งแตกหน่ออ่อน จึงนำลงกระถางใบเล็ก และค่อยๆลงกระถางใบใหญ่ขึ้นตามขนาดของต้นที่โตขึ้นตามลำดับ เป็นธรรมดา มีตำโบราณเคยได้ยินอยู่บ่อยๆ "หว่านพืชหวังผล" คือคนที่ปลูกพืชก็หวังที่จะได้กินผลที่ออกมา หรือนำผลไปขายได้เงิน ปลูกไม้ดอกก็หวังที่จะเห็นดอกไม้ที่สวยงาม หรือมีกลิ่นที่หอมชื่นใจ
พ่อบอกการปลูกและดูแลกล้วยไม้ตั้งแต่เพาะชำ จนกระทั่งออกดอกให้เชยชมจะใช้เวลานานมากหลายเดือน บางชนิดหนึ่งปีออกดอกครั้งเดียวและบางชนิด ก็ออกดอกเดียวด้วย ฉะนั้นเราต้องชื่นชมใบที่แตกออกมาใหม่ ว่าม้นสวยงาม หรือลำต้นที่โตขึ้นสูงขี้น ด้วย ถ้าเราปลูกเพื่อหวังที่จะดูและชื่นชมแต่ดอกอย่างเดียว มัวแต่คิดถึงวันที่จะดูดอกก็อาจจะทำให้ขาดการใส่ใจต้นและใบของมัน นี่คงเป็นปัชญาต้นไม้ที่พ่อสอน
คนบางคนก็คิดแต่จะตักตวงเอาแต่ผลประโยชน์จนลืมที่จะดูแลรักษาสิ่งที่เป็นองค์ประกอบโดยรวมเอาไว้สาธุ