22 พ.ค. 2020 เวลา 14:16 • การศึกษา
ปรัชญาที่สอบตก
20 พ.ค. เวลา 00:15 • ปรัชญา
ตอนที่2 คิดถึงคุณพ่อ
#พ่อจะให้ความสำคัญกับรองเท้ามากถึงดูจะเป็นส่วนทีต่ำสุด#
ก๋งเกิดที่เมืองจีนพ่อเล่าให้ฟังว่าเรามีเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว ย่าเป็นชาวมอญราชบุรี อาจารย์ท่านหนึ่งเป็นชาวมอญเหมือนกันเล่าให้ฟังว่า ชาวมอญเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็ช่วยไทยรบ และปั้นหม้อข้าวหมอแกง เป็นอุปกรณ์ในการหุงหาอาหารเป็นเสบียงให้ทหารไทย โดยเฉพาะมอญราชบุรีเป็นมอญนักรบโดยตรง ผมคงมีเชื้ออยู่บ้างเหมือนกัน มีแม่เป็นชาวสวนนนทบุรี ก็เป็นคนสามเชื้อชาติ จีน มอญ ไทย ความคิดคงจะแปลกๆอยู่บ้าง555
ด้วยเป็นลูกผู้ชาย พ่อก็จะสอนสิ่งต่างๆที่ลูกผู้ชายควรจะรู้และระมัดระวังตัวเยอะหน่อย เริ่มตั้งแต่การแต่งตัวครอบครัวเราไม่ได้มีเงินมากมาย เรารู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือมีเงินเรียนหนังสือ พ่อเน้นย้ำให้ฟังบ่อยๆว่า วิชาความรู้สำคัญที่สุดมากกว่าทรัพย์สมบัติใดๆตั้งใจเรียน พ่อไม่มีทรัพย์ให้แต่พ่อจะให้ความรู้แก่ลูกๆติดตัวไว้ พ่อบอกทรัพย์สมบัติอาจหมดไปได้ แต่ความรู้จะอยู่ติดตัวกับลูกตลอดไปเพื่อใช้ในการทำมาหากินประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตต่อไป
จริงอย่างพ่อบอกทุกวันนี้ก็ได้วิชาความรู้นี่แหละเลี้ยงชีพ ก็อยุ้ได้แบบพอเพียง การแต่งตัวพ่อสอนและทำให้ดู พ่อบอกเสื้อผ้าถึงราคาจะไม่แพงแต่ต้องซักสะอาดรีดเรียบร้อย ไม่พับแขนเสื้อ เสื้อเชิตที่มีเอวเว้าต้องใส่ในกางเกง ชายเสื้อที่อยู่นอกกางเกงต้องเป็นเสื้อชายตรง พ่อให้ความสำคัญที่รองเท้ามากที่่สุดพ่อเปรียบให้ดูว่า ถึงเราจะแต่งตัวดีอย่างไรก็ตาม ถ้าไส่รองเท้าแตะฟองน้ำก็มองไม่ดี อีกมุมหนึ่ง ใส่เสื้อยืดธรรมดา กางเกงธรรมดา แต่ใส่รองเท้าหนังสะอาดขัดเป็นม้นก็มองดูดีกว่าเยอะ พ่อไม่ยอมให้ใส่รองเท้าแตะออกจากบ้านเด็ดขาดพ่อบอกรองเท้าแตะเอาไว้ใส่เดินรอบบ้านและใส่เข้าห้องน้ำเท่านั้น ก็เป็นปรัชญาได้นะ รองเท้าอยู่ต่ำที่สุดดูเป็นของต่ำสุดแต่พ่อให้ความสำคัญมากๆ และไม่เหียบส้นรองเท้าเด็ดขาด