22 พ.ค. 2020 เวลา 15:15 • การศึกษา
ตอนที่6 ปรัชญาชาวสวน
#ปัชญาแห่งการให้และการแบ่งปัน# (2 )
แม่สั่งว่าเวลาเก็บผลไม้ที่สุกแล้วอย่าเก็บหมดต้นให้เหลือไว้บนต้นให้ นก หนู และกระรอกได้กินด้วย เขาก็หิวและต้องการอาหารเหมือนกัน ให้เป็นทาน แต่ที่ทำความเสียหายมากก็คือถ้าพวกเขามีจำนวนเยอะเขาก็จะกัดกินไปทั่วสร้างความเสียหายให้กับพืชผลมากเช่นกัน ชาวสวนบางคนก็ต้องใช้วิธีกำจัดด้วยวิธีต่างๆ แต่ก็เป็นการทำลายล้างชีวิตด้วยเหมือนกัน
ในสวนทุเรียนของยาย ยายจะปลูกสัปรดเอาไว้หลายพันธ์ แต่ละลูกพอสุกเป็นสีเหลืองก็จะหวามหอมพวกหลานๆก็ชอบที่จะไปเก็บมากินอยู่เสมอ เพราะมันอร่อย โดยที่ไม่รู้วัตถุประสงค์ของยายที่ปลูกสัปรดไว้ที่ในสวนทุเรียน เมื่อยายเห็นก็บอกว่ายายปลูกเอาไว้ให้นก หนู และกระรอกกิน หลังจากเขากินจนอิ่มแล้วเขาก็จะไม่ไปกินทุเรียน นับว่าเป็น ปัชญ่าของชาวสวนโบราณที่อยู่ด้วยความสอดคล้องกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวไมต้องมีการตัดชีวิตกัน
เหมือนกับเกษตรอินทรีย์ในยุคปัจจุบันก็ปลูกต้นปอเทืองไว้ในแปลงผักเพื่อให้หนอนและแมลงกินให้อิ่มจะได้ไม่มากินผักเช่นเดียวกัน ไม่ต้องใช้สารเคมีมาฆ่าซึ่งกันและกัน สาธุ
แหล่งที่มาของภาพ https://siamrath.co.th/n/82795