มีบัญชีอยู่แล้ว?
"ปลาฟันมนุษย์ - Pacu"
หากพูดถึงปลาปีรันย่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันดี ในทางกลับกัน
หากพูดถึงปลาที่ชื่อว่าเปคูแล้ว หลายคนอาจจะส่ายหัว ความจริง
แล้วปลาทั้งสองชนิดนี้เป็นญาติกัน
ด้วยลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกัน ทำให้บางครั้งผู้คนที่พบเจอ
ปลาเปคู เข้าใจว่าเป็นปลาปีรันย่า นักล่าสุดแสนอันตรายแห่งลุ่ม
แม่น้ำอเมซอน ที่จริงแล้วเจ้าปลาเปคูนี้ถูกจัดเป็นปลาในสายพันธุ์
ที่ไม่ทำอันตรายต่อมนุษย์
ส่วนลักษณะที่แตกต่างกันของเจ้าปลาสองชนิดนี้ ก็คืออาหารที่กิน
และรูปร่างลักษณะฟันของพวกมัน โดยปลาปีรันย่าจะมีลักษณะฟัน
ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมและแหลมคมไว้ฉีกเหนือเหยื่อเป็นอาหาร แต่
สำหรับเจ้าปลาเปคูแล้ว ฟันของมันจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม คล้าย
มากกับฟันของมนุษย์ และมันก็เป็นสัตว์กินพืชและสัตว์
ในประเทศไทยของเรานั้นก็พบเจ้าปลาเปคูเช่นกัน โดยมักจะถูก
เรียกว่าปลาจาระเม็ดน้ำจืด และถูกเลี้ยงในการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติมของเจ้าปลาเปคู
ปลาเปคูเป็นปลาที่เติบโตได้อย่างรวดเร็ว และขนาดตัวสามารถ
ขยายได้ถึงความยาวที่หนึ่งเมตรเลยทีเดียว ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่
ในอเมริกาใต้จะถูกนำมาทำเป็นอาหาร แต่ในอเมริกาเหนือจะนิยม
นำมาเลี้ยงมากกว่า