What a Wonderful World / ประท้วงฮ่องกง
.
[เหตุการณ์ในวีดีโอ: 6 ส.ค. 2019 ย่านซัมซุยโปฮ่องกง (1ปีก่อน)]
สำหรับสถานการณ์ภายในฮ่องกงในตอนนี้นั้น ถึงแม้ระยะเวลาจะผ่านไปปีกว่าแล้วแต่สถานการณ์ก็ยังคงไม่สงบ...
โดย (วันนี้) 24 พ.ค. 2020 ได้มีการนัดชุมนุมครั้งใหญ่ของผู้ประท้วงฮ่องกง แม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ตาม โดยนอกจากนี้ยังมีการนัดชุมนุมครั้งใหญ่อีกวันที่ 1 ก.ค. และ 21 ก.ค. นี้
ติดตามเพิ่มเติม: www.facebook.com/thcandy
2 ถูกใจ
350 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา