25 พ.ค. 2020 เวลา 13:14 • ไลฟ์สไตล์
"เยอรมัน ออโต้บาห์น" (German Autobahn) เส้นทางในฝันของนักซิ่งทั่วโลก เป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อน หรือขับรถเที่ยว ในแบบเยอรมันสไตล์โดยแท้ ถึงขนาดมีคำเรียกเฉพาะ ว่าเป็น Holiday on Autobahn
#ไลฟ์สไตล์
Autobahn in Germany
เยอรมัน ออโตบาห์น เป็นทางหลวงที่มีโครงข่ายทั่วประเทศเยอรมนี เริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เพื่อเชื่อมระหว่างเมืองโคโลญ กับเมืองบอนน์ ตั้งแต่สมัย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ มีระยะทางประมาณ 13,000 กิโลเมตร และเป็นโครงข่ายถนนขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ห้าของโลก (2012) รองจากระบบทางหลวงอินเตอร์สเตตในสหรัฐอเมริกา และระบบทางหลวงในประเทศจีน ระบบทางหลวงในประเทศแคนาดา และมอเตอร์เวย์ของประเทศสเปน ตามลำดับ
การบำรุงรักษาออโตบาห์นใช้งบประมาณสูงถึง 512,000 ยูโร/กิโลเมตร/ปี (ราว 20 ล้านบาท/กิโลเมตร/ปี
แผนที่โครงข่ายออโต้บาห์น ในประเทศเยอรมนี
ซี่งจุดเด่นของ เยอรมัน ออโต้บาห์น คือรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ สามารถวิ่งได้ความเร็วสูง โดยปราศจากข้อจำกัดทางกฏหมาย หรือสภาพถนน
เยอรมัน ออโต้บาห์น ขึ้นชื่อว่าเป็นทางหลวงที่ดีที่สุดของโลก อัตราการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในทวีปยุโรป ทั้งๆที่ส่วนใหญ่รถยนต์แต่ละคันขับด้วยความเร็วที่สูงมาก
ทางหลวงแห่งนี้เป็นที่ใฝ่ฝันของผู้ที่ชอบ"ขับรถเร็ว"จากประเทศอื่นๆ ไปเพื่อขับรถสักครั้งหนึ่งในชีวิต แต่ละปีมีคนจำนวนมากจากหลายประเทศทั่วโลก เดินทางไปประเทศเยอรมนีเพื่อขับรถบนออโต้บาห์น
โฆษณา