ถ้าคุณอยากสร้างนวัตกรรมใหม่ อย่าคาดหวังความเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีการลงมือแบบเดิมๆ
คำถาม 3 อย่างก่อนที่จะลงมือสร้างนวัตกรรม???
📌 แม้พวกเราจะรู้จัก Peter Drucker ผู้นำด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ แต่คำพูดของเค้านั้นสามารถนำไปใช้ได้ในหลายแง่มุมทั้งการสร้างธุรกิจใหม่ สินค้าใหม่ หรือการบริหารประเทศก็เช่นกัน
📌แล้วในแง่มุมของนวัตกรรม คำพูดนี้สื่อสารอะไรกับเรา?
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ มักมีความตั้งใจจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาเปลี่ยนโลกนั้น แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่จะสำเร็จ
📌เราอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะตั้งคำถาม 3 อย่าง
ก่อนที่จะลงมือทำเหมือนกัน
1. สิ่งที่เราต้องการพัฒนาขึ้นมานั้น ดีกว่าเดิมอย่างไร?
เพราะถ้าผลลัพธ์ไม่ต่างจากของเดิม
มันย่อมไม่ใช่นวัตกรรมอยู่แล้ว
2. กระบวนการที่เราใช้ในการประดิษฐ์นั้น
แตกต่างไปจากเดิมอย่างไร?
เช่นใช้เวลาผลิตลดลงหรือ ต้นทุนถูกลง
หรือการผลิตแบบใหม่ทำให้สินค้ามีประสิทธิภาพดีขึ้น
3. ตลาดสินค้าที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่ ต่างไปจากเดิมอย่างไร?
ลูกค้าเดิม ที่มีความเคยชิน ไม่พร้อมเปลี่ยน
บ้างครั้งเราต้องถอยออกมายืนมองในมุมที่กว้างขึ้น
เพื่อหาทางเดินใหม่เหมือนกัน
เพราะเราไม่สามารถที่จะคาดหวังผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไป
จากการทำทุกอย่างเหมือนเดิม จริงไหมครับ?