การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์
คือ. การเคลื่อนไหวร่างกายโดยมีอุกปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกาย
อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้. จะเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย ๆ. หรืออุปกรณ์ที่สามารถทำได้เอง. เช่น. ลูกบอลประเภทต่าง ๆ. ห่วงยาง. ยางรถยนต์. ขวดใส่น้ำ ฯ ล ฯ. แต่อุปกรณ์ที่ใช้นั้นต้องมีความปลอดภัย
วิธีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกาย. มีดังนี้
โยน - รับ. ลูกบอล
โยน - รับห่วงยาง
โยนบอลลอดประตู. ขวดน้ำ
  • 1
โฆษณา