น้ำใจ มีให้เธอ
เราอาศัยอยู่ด้วยกัน
บนโลกใบเดียวกัน
มีอะไรที่จะต้องเกื้อกัน
ก็เกื้อหนุนกันไป
บนความหลากหลาย
เรายังมีความเหมือน
ที่เรายัง เชื่อมกันได้อยู่
เชื่อมกันด้วย แววตา
เชื่อมกันด้วย ลมหายใจ
เชื่อมกันด้วย วินาที
เชื่อมกันด้วย พลังงานทางใจ
ใส่ใจ ใส ใส
เชื่อมลงไปให้ถึงฉัน
เชื่อมโยงใจเราให้ถึงกัน
เชื่อมใจฉัน เข้าถึงกลางกาย
^-^
1 ถูกใจ
3 แชร์
43 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา