27 พ.ค. 2020 เวลา 00:24 • การศึกษา
Learn English with movies.
หนังเรื่อง The Pursuit of Happiness
Cr. Motivaneur (Youtube)
ประโยคที่น่าสนใจ..และควรจำ
1. Don’t ever let somebody tell you..
Don’t(ever) +V.infinitive แปลว่า อย่า..(v.)อีกนะ
2. Not even me. ไม่เว้นแม้แต่ฉัน
3. All right?, All right. คำเดียวกันแต่คนละบริบท แปลว่า โอเค, เข้าใจ สามารถเป็นได้ทั้งคำถาม และคำตอบ
4. You gotta protect it. ย่อมาจาก you got to protect it.
Gotta = Got to แปลว่าต้อง
5. They wanna tell you.. ย่อมาจาก They want to tell you..
Wanna = Want to แปลว่า อยากจะ, ต้องการที่จะ
5. Period. แปลว่า จุด(full stop) หรือจบประโยคนั่นเอง อาจแปลเป็นนัยได้ว่า จบนะ, ตามนั้น
โฆษณา